KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Tanım

Bu programın amacı mikro ve küçük işletmelerin (MKİ) salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. Program kapsamında İmalatbilgisayar programlamabilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere: (Destek kapsamındaki sektörlere ulaşmak için tıklayın)

1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü ve Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartıyla yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir.  Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.

Kredi Özellikleri

Tutar

Çalıştırılacak her bir yeni personel için 100.000 TL’ dir. (İşletme sahibi ya da çalıştırılacak kişi kadın ise 110.000 TL olarak uygulanır)

Vade – Faiz

Program kapsamında alınan kredinin ilk 24 ay geri ödemesi yoktur. Takip eden 24 ay içerisinde ise 4’er aylık dönemler ile 6 eşit taksitle faizsiz ve komisyonsuz olarak geri ödenecektir.

Şartlar

İstihdam Edilecek Personelde Aranan Şartlar

 • 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır
 • Son 3 yıl içinde 6 aydan az çalışmış olmalıdır (2018 Aralık – 2021 Aralık)
 • Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır

İşyerinde Aranan Şartlar

 • 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı (KDV hariç) olmalıdır (Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan ve İkinci Bileşene başvuran yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.)
 • Son 12 aydaki istihdam muhafaza edilmelidir (2021 dönemi)
 • Destek programı kapsamındaki personel için 12 ay istihdam taahhüdü
 • Vergi ve SGK borcu olmamalıdır

Destek Kapsamındaki Uygun Giderler

MKİ’lere, aşağıda belirtilen aylık düzenli giderleri karşılayabilmeleri için geri ödemeli işletme sermayesi desteği ödenir.

 • Personel giderleri
 • İşyeri kirası
 • Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri)
 • Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri)

Diğer Bilgiler

2021 Kasım döneminde işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir. Personelin başvurudan ya da geçici / kesin onaydan sonra işe alınması veya işletmede ilk kez işe alınıyor olması gerekmez. 

Yeni istihdam edilecek her bir personel için 100.000 TL geri ödemeli destek verilecektir.  İşletme sahibi kadın ise veya işletmenin %51 ve üstü hissesi tek başına bir kadın ortağa ait ise ya da işe alınan personel kadın ise geri ödemeli destek tutarı her bir personel için 110.000 TL olacaktır.

İşletmeler, Başvuru Formunu doldururken varsa yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi – SGK borçlarını kapatacaklarını veya yasal sınırların altına indireceklerini veya tecil ya da taksitlendireceklerini beyan ederek başvuru yapabilecektir. Bu işletmelerin destek ödemesi alabilmesi için, destek ödemesi öncesinde yasal limitlerin üzerindeki vergi – SGK borçlarını kapatmış veya tecil ya da taksitlendirmiş olmaları gerekecektir.

Mikro işletmeler en fazla personel, küçük işletmeler en fazla personel için destek alabilecektir.

Destek ödemesi yeni istihdam resmi kayıtlara yansıdığında yapılır. Taahhüdün kontrolü sürekli yapılır.

Program kapsamında yabancı uyruklu personel istihdam edilemez

Program kapsamında istihdam edilen personelin kendi isteğiyle ayrılması durumunda şartları karşılayan başka bir personel destek süreci içinde istihdam edilebilir

Başvuru ve Uygulama İşlemleri Takvimi

 • Son başvuru tarihi 31.03.2022
 • KOSGEB ilk kontrol süreci için son tarih 05.04.2022
 • Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilebileceği son tarih 11.04.2021
 • KOSGEB son kontrol süreci sonu (Geçici Onay) 14.04.2022
 • Yeni personelin işe alınabileceği son ay Nisan 2022 (SGK kayıtlarına en az 10 prim günü yansımış olmalıdır)
 • Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği son tarih 25.05.2022
 • KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih (Kesin Onay) 27.05.2022
 • İkinci ödeme taksiti için Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği son tarih 24.04.2023
 • KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih 26.04.2023
 • Geri ödeme başlangıcı Mayıs 2024

Program Tanıtımı

Program uygulama esaslarına ulaşmak için tıklayın

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir