e-Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu Hadleri Değişti

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

22.01.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile fatura ve benzeri vesikaların düzenlenmesi hususunda düzenleme yapılmıştır. Buna göre daha önce 30.000 TL (Vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 5.000 TL) olan fatura düzenleme sınırı 5.000 TL ( vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutar) olarak değiştirilmiştir. Bu sınırlar vergi dahil tutarı ihtiva etmektedir.

Fatura Düzenlenen GrupÖnceki SınırYeni Sınır
Vergi mükellefleri5.000 TLFatura düzenleme zorunluluğu sınırı (2022 yılı için 2.000 TL)
Vergi mükellefi olmayanlar30.000 TL5.000 TL

Yapılan değişiklik 01.03.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Mükelleflerin gerekli tedbirleri bu tarihten önce alması tavsiye olunur.

Bilinmesi Gerekenler

  • e-Arşiv Fatura yerine matbu (kağıt) fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 353 üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm (asgari 500 TL olmak üzere fatura tutarının %10’u kadar) uygulanır.
  • Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde, bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının e-Fatura olması gerekmektedir.
  • Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır.

e-Arşiv Fatura Portalı kullanımı hakkında yazdığımız makaleye ulaşmak için tıklayın.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir