KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Tanım

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), bu destek programıyla belirlenen sektörlerde girişimcilerin yeni kurduğu işletmelerin hayatta kalma oranını artırmayı amaçlamaktadır.

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Bu program kapsamında KOSGEB’in belirlediği sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelere kuruluş, performans ve sertifika desteği verilir. (Desteklenen sektörlerin listesine ulaşmak için tıklayın)

1.Kuruluş Desteği

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

2.Performans Desteği

Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır.

Birinci Performans Dönemi*İkinci Performans Dönemi**
180-539 gün ise 5.000 TL360-1079 gün ise 5.000 TL
540-1079 gün ise 10.000 TL1080-1439 gün ise 15.000 TL
1080 ve üstü gün ise 20.000 TL1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
*Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

3.Sertifika Desteği

Sertifika desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler (işletme sahibi için işletme kuruluş tarihinden önce en geç bir yıl öncesini kapsayacak şekilde) çerçevesinde; girişimcinin kurduğu işletmede çalışan personeli için (işletme kuruluş tarihinden itibaren) işletmeye destek oranı uygulanmaksızın geri ödemesiz olarak sertifika başına 1.000 TL toplam 5.000TL’ye kadar destek sağlanır.

Bu destek kapsamındaki sertifikaların 5580 sayılı kanun kapsamında MEB tarafından yetkilendirilmiş özel eğitim kurumlarından alınmış olması şartı aranır. Uzaktan eğitim yoluyla alınan sertifikalar destek kapsamında değerlendirilmez.

Bu destekten destek programı başvuru tarihi itibarıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan iş kollarından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan NACE Koduna sahip işletme faydalanabilir. (İşyeri tehlike sınıfları listesine ulaşmak için tıklayın)

Programdan Yararlanma Şartları

  • Girişimci, işletme açılış tarihinden önce lms.kosgeb.gov.tr adresindeki geleneksel girişimcilik eğitimini bitirmiş ve katılım belgesini almış olmalıdır
  • Girişimcinin işletmeyi başka birisinden devir almaksızın kendisi kurmuş olmalıdır
  • Girişimci bizzat işletmenin başında başka bir işletmede sigortalı olarak çalışmıyor olmalıdır
  • Girişimcinin kurmuş olduğu işletmedeki kurucu ortak olarak payı en az %50 olmalıdır
  • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında gerçek kişi statüsünde bir firması olmamalıdır
  • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığı olmamalıdır
  • İşletme başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.

Diğer Bilgiler

İşletme/girişimci bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir

Gerçek kişiler için işletme açılış tarihi vergi dairesi işe başlama tarihi, tüzel kişiler için ise ticaret siciline tescil tarihidir.

Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteğinden, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programından veya İleri Girişimci Destek Programından yararlanan girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz.

İŞGEM’de/TEKMER’de yer alan işletmeler için girişimcinin işletmesini kurmadan önce girişimcilik eğitimini tamamlamış olması koşulu aranmaz.

Mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla ortaklık/çıkar ilişkisi bulunan işletme olması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yollarla muvazaalı olarak başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik bir işletme kurulmuş ise bu durumda başvuru reddedilir.

İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan: Kendi kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik ve buna benzer sebepler olmaksızın kapanması durumunda alınan geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir