Hizmetlerimiz

Mali Müşavirlik ve Defter Tutma Hizmeti

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’ndan aldığımız yetki ve sorumluluklar doğrultusunda: Hizmet verdiğimiz müşterilerin vergi, sosyal güvenlik, ticaret ve sair kanunlar uyarınca sorumluluklarının yerine getirilmesi. Bünyemizde ve kendi bünyesinde dışarıdan hizmet verdiğimiz işletmelerin muhasebe sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi. Müşterilerimizin mali sorumluluklarının yerine getirilmesi için süreçlerin oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi.

Kuruluş İşlemleri

İş planına en uygun şirket türü belirlenerek kuruluş işlemleri pratik ve opsiyonel çözüm önerileriyle hızlı bir biçimde sonuçlandırılır. Kuruluş işlemleri süreci: Ana sözleşmenin hazırlanması, ticaret siciline tescil, vergi dairesi kaydı, ticaret/esnaf odası kaydı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na tescil, Sanayi Sicil Belgesi alınması, KOSGEB kaydı ve teşvik işlemlerinin yürütülmesi.

Ticaret Sicil İşlemleri

Ana sözleşme tadili, hisse devri, birleşme, bölünme, unvan değişikliği, adres değişikliği vb. işlemlerin yapılması.

Finansal Raporlama

Muhasebe ve finansal raporlama sistemlerinin kurulması, belirli periyotlarla şirketin durumunun raporlanması. Sadece kanuni zorunlulukları karşılamak için değil devamlılığı sağlamak için işletme nabzının sürekli kontrol edilmesi.

Vergisel Danışmanlık ve Bilgilendirme

Müşterinin tabi olduğu vergisel yükümlülükler hakkında bilgilendirilmesi, güncel değişikliklerin bildirilmesi. Yararlanılabilecek indirim, istisna, muafiyet ve teşviklerden faydalanılmasının sağlanması. KDV iade sürecinin yürütülmesi. Vergisel sorunlar, davalar, uygunluk konularında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Sosyal Güvenlik Danışmanlığı ve Bilgilendirme

Müşterinin tabi olduğu sosyal güvenlik ve iş hukuku mevzuatları hakkında bilgilendirilmesi, güncel değişikliklerin bildirilmesi. Bordrolama, raporlama, puantaj, istihdam işlerinin yapılması. Yararlanılabilecek istihdamı teşvik ve sigortalı personel teşvik başvuru işlemlerinin yapılması. Uyuşmazlık ve dava konularında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.