Makaleler

Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nedir?

Anonim şirket ve limited şirketin tanımı ve anonim şirket ve limited şirketin farkları hakkında yazdığımız makaleye ulaşmak için tıklayın.

Genç Girişimcilik Nedir? Kimler Genç Girişimcidir? Genç Girişimci Teşvik, Destek ve İstisnaları

Genç girişimcilik nedir, kimler genç girişimcidir, genç girişimci teşvik, destek ve istisnaları nelerdir ve kanuni şartlara ilişkin düzenlemeler detaylıca incelenmiştir. Yazıya ulaşmak için tıklayın.

e-Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu Hadleri Değişti

22.01.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile fatura ve benzeri vesikaların düzenlenmesi hususunda düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme makalede detaylıca açıklanmıştır. Yazıya ulaşmak için tıklayın.

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Kosgeb mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı hakkındaki bilgiler makalede detaylıca açıklanmıştır. Yazıya ulaşmak için tıklayın.