Makaleler

Maliye Kira Gelirlerini Mercek Altına Aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son günlerde yaptığı açıklamalar doğrultusunda kira, gayrimenkul değer artış kazancı, menkul sermaye ve diğer kazançlardan elde edilen gelirler incelemeye alınıyor.

KDV Tevkifatına İlişkin Önemli Düzenlemeler Yapıldı

Tevkifat sınırı fatura düzenleme sınırı olan 6.900 TL’ ye yükseltildi. KDV dahil 6.900 TL’ yi aşmayan mal ve hizmet teslimleri KDV tevkifatına tabi tutulmayacak. (Bu madde 01.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.)

2024 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları

30.12.2023 tarihli 32415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 55 seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2023 yılında uygulanan tutar ve hadler %58,46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere makaledeki gibi belirlendi.

2024 Yılında Uygulanacak Bazı Tutar ve Hadler

25.11.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 554 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 olarak belirlenmişti. Buna istinaden uygulanacak bazı tutar ve hadler bu oran nispetinde artırılmıştır. 2024 yılında uygulanacak güncel tutarlar yazıda yer almaktadır.

Defter Beyan Sistemi Kapsamında Defter Tutanların e-Defter Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Halihazırda Defter Beyan sistemi kapsamında defter tutanların e-Fatura uygulamasına dahil oldukları için e-Defter uygulamasına geçiş yapmak zorunda olup olmadıkları bu yazıda incelenmiştir.

İşçinin Ücretli İzin Hakları Nelerdir?

Çalışanların dinlenme ve iş harici özel durum vb. halinde kullanacakları ve ücretlerini aldıkları izinler ücretli izin olarak nitelendirilir. Ücretli izin, 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçiye verilen haklardan biridir.

Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nedir?

Anonim şirket ve limited şirketin tanımı ve anonim şirket ve limited şirketin farkları hakkında yazdığımız makaleye ulaşmak için tıklayın.

Genç Girişimcilik Nedir? Kimler Genç Girişimcidir? Genç Girişimci Teşvik, Destek ve İstisnaları

Genç girişimcilik nedir, kimler genç girişimcidir, genç girişimci teşvik, destek ve istisnaları nelerdir ve kanuni şartlara ilişkin düzenlemeler detaylıca incelenmiştir. Yazıya ulaşmak için tıklayın.