Yücebaş Mali Müşavirlik

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu

25.11.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 554 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 olarak yayımlandı.

Çalışan Emeklilere de 5.000 TL İkramiye Verilecek

Daha önce yayımladığımız 08.11.2023 tarihli yazımızda emeklilere verilecek 5.000 TL ikramiye hakkında detaylardan bahsetmiştik. Şimdiyse Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre bir önceki kanun kapsamına girmeyen; Çalışan, çiftçi ve aktif esnaflık yapan emeklilere de 5.000 TL ikramiye verileceği söylendi. Açıklamaya göre kanun hakkında çalışmalar yapılıyor ve önümüzdeki hafta kanun teklifinin sunulması bekleniyor.

Kamu Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Artırıldı

14.11.2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı aylık %2,5’ten %3,5’e yükseltildi. Ayrıca kanunun 48. maddesine göre tecil edilen borçlara uygulanacak faiz oranı yıllık %24’ten %36’ya yükseltildi. Artırılan tutarlar 14.11.2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İşçinin Ücretli İzin Hakları Nelerdir?

Çalışanların dinlenme ve iş harici özel durum vb. halinde kullanacakları ve ücretlerini aldıkları izinler ücretli izin olarak nitelendirilir. Ücretli izin, 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçiye verilen haklardan biridir.

Emeklilere Verilecek 5.000 TL İkramiyenin Şartları Belli Oldu

Daha önce Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan emeklilere 5.000 TL ikramiyenin kimlere verileceği ve şartları 02.11.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7464 sayılı kanunda belirlendi.

Anayasa Mahkemesi Ek MTV İptali Başvurusunu Reddetti

Anayasa Mahkemesi 28.09.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için getirilen ek MTV’nin (Motorlu Taşıtlar Vergisi) iptali için yapılan başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

31.08.2023 tarihli Resmi Gazetede taşınmaz ticareti ve ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler yayımlandı.