2024 Yılında Uygulanacak Bazı Tutar ve Hadler

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

25.11.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 554 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 olarak belirlenmişti. Buna istinaden uygulanacak bazı tutar ve hadler bu oran nispetinde artırılmıştır. 2024 yılında uygulanacak güncel tutarlar aşağıda yer almaktadır.

İşlem TürüTutar ve Sınırlar (TL)
Fatura Düzenleme Sınırı (Fiş Sınırı)6.900
E-Arşiv Fatura Düzenleme Sınırı (Vergi Mükelleflerine)6.900
E-Arşiv Fatura Düzenleme Sınırı (Vergi Mükellefi Olmayanlara)30.000
Fatura Tevkifat Sınırı2.000 (01.03.2024 tarihinden itibaren 6.900)
Fatura ve Benzeri Evrak Vermeme/Almama Cezası3.400
Demirbaş Doğrudan Gider Yazma Sınırı6.900’e kadar

Binek Otomobillere İlişkin Tutar ve Hadler

Binek Otomobil Aylık Kira Gideri Sınırı26.000
Binek Otomobillere İlişkin Masrafların (Benzin, Tamir, Bakım vb) Gider Olarak Dikkate Alınabilecek Kısmı%70
Binek Otomobilin İlk İktisabında Gider Yazılabilecek KDV Ve ÖTV Toplamı690.000
ÖTV Ve KDV Hariç Olarak Aktifleştirilenler Gider Sınırı790.000
ÖTV Ve KDV Maliyete Eklenmek Suretiyle Aktifleştirilenler (İkinci El Olarak Alınanlar Dahil) Gider Sınırı1.500.000

Gayrimenkullere İlişkin Tutar ve Hadler

Mesken Kira Geliri İstisnası33.000
İşyeri Kira Gelirleri Veya Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirleri, Temettü Gelirleri Beyan Sınırı (GVK 86-1/c)230.000
Gayrimenkul Satışı İstisnası
(Ticari Faaliyet Kapsamında Yapılan Satışlar Hariç Olmak Üzere,  5 Yıllık Süre Dolmadan Satılan Gayrimenkuller)
87.000

Engellilik İndirimi Tutarları

Engellilik Derecesiİndirim Tutarı
-Birinci Derece6.900
-İkinci Derece4.000
-Üçüncü Derece1.700

2024 Gelir Vergisi Tarifesi

ÜCRET GELİRLERİ

(Hizmet akdiyle çalışanların -işçilerin- elde ettiği gelirler)

Gelir DilimiVergi Oranı
110.000 TL’ye kadar%15
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası%20
870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası%27
3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası%35
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası%40

ÜCRET DIŞI GELİRLER

(Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek mensubu mükelleflerin elde ettiği gelirler)

Gelir DilimiVergi Oranı
110.000 TL’ye kadar%15
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası%20
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası%27
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası%35
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası%40

Damga Vergisi Tutarları 

Beyannamelere İlişkin Damga Vergisi Tutarları

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi467,20
Kurumlar Vergisi Beyannamesi624,10
Katma Değer Vergisi Beyannamesi308,30
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi308,30
Diğer Vergi Beyannameleri308,30
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler624,10
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler624,10
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri228,80

2024 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret, Diğer İşçi Ücretleri, Bağkur Primi vb.

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY)

2024/Ocak döneminden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı 2023 yılının ikinci yarısına oranla oranla %49 artışla net 17.002,12 TL olarak açıklandı. Yeni belirlenen ücretin detaylı hesaplama tabloları şöyledir:

Brüt Ücret     20.002,50
SGK Primi İşçi Payı %14        2.800,35
İşsizlik Sig. Primi İşçi Payı %1           200,03
Gelir Vergisi0
Damga Vergisi0
Net Ücret (Asgari Ücret)     17.002,12

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

Brüt Asgari Ücret     20.002,50
SGK Primi İşveren Payı %15,5        3.100,39
İşsizlik Sig. İşveren Payı %2           400,05
İşveren Toplam Maliyeti     23.502,94

SGK PRİMİNDEN İSTİSNA ÜCRETLER

Yemek Parası Günlük %23,65           157,69
Çocuk Parası Aylık %2           400,05
Aile Yardımı Aylık %10        2.000,25

VERGİDEN İSTİSNA ÜCRETLER

İşçi Yemek Gideri İstisnası (KDV Hariç)        170
İşçi Ulaşım Gideri İstisnası (Toplu Taşıma Kartı, Bilet vb. KDV Hariç)         88

SGK PRİMİ TEŞVİK VE İNDİRİM TUTARI

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada işverenlere işçi başına 700 TL tutarında SGK primi desteği yapılacağını açıkladı. Bu tutar 2023 yılında 400 TL’ydi.

4B BAĞ-KUR PRİMİ (TL/AY)

Esnaf Taban/Alt Sınır %34,5        6.900,86
Esnaf Düzenli Ödeme Taban/Alt Sınır %29,5        5.900,74
İsteğe Bağlı Taban/Alt Sınır Primi %32        6.400,80

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ (TL/GÜN)

Yatarak Tedaviler %50           333,38
Ayakta Tedaviler %66           444,50
Hesaplamada son on iki ayın prime esas kazanç ortalaması esas alınır.

İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ (TL/AY)

En Düşük İşsizlik Ödeneği (%40)         7.940,27
En Yüksek İşsizlik Ödeneği (%80)     15.880,54

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir