e-Arşiv Fatura Portalı ve Mobil Uygulaması

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

I.Tanım

19/10/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile fatura ve benzeri vesikaların düzenlenmesi hususunda bir dizi düzenleme yapılmıştır.

Buna göre:

Zorunlu e-Fatura uygulamasına tabi olmayan mükelleflere belirli hadlerin üstünde düzenledikleri faturaları Gelir İdaresi Başkanlığı e-Arşiv Portal sitesinden düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda,

  • Ticari işletme mükelleflerinin düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından işlemin gerçekleştiği yıla ait fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı *2022 için 2.000 TL*) aşması halinde e-Arşiv Fatura olarak düzenlenme zorunluluğu getirilmiştir.

Serbest Meslek Mensupları (Avukat, Noter, Tercüman vb.) halihazırda e-SMM uygulamasına dahil olduğu için kapsam dışıdır.

Kanuni hadler çerçevesinde ya da ihtiyari olarak e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler kapsam dışıdır.

Özetle mükelleflerin isteğe bağlı olarak ya da zorunluluk kapsamında düzenleyecekleri e-Arşiv faturaları portal vasıtasıyla oluşturmaları gerekmektedir. Mükellefler, internet vergi dairesi şifreleriyle aşağıdaki link ya da e-Arşiv Fatura Portal Mobil Uygulaması vasıtasıyla fatura düzenleyebilirler.

Önemli: Portalda düzenlenen faturaların saklama hizmeti verilmemektedir. Mükelleflerin düzenledikleri faturaları hem kağıt ortamında hem de dijital ortamda 10 yıl boyunca saklama yükümlülükleri bulunmaktadır.

e-Arşiv Fatura Portal Mobil Uygulaması

Mobil uygulamadan fatura düzenlemek için telefonunuza uygun olan uygulamayı indirin. Uygulama düzenlediğiniz faturaları mail, whatsapp vb. yollarla iletmenize imkan sunar.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir