2024 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

30.12.2023 tarihli 32415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 55 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2023 yılında uygulanan tutar ve hadler %58,46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi belirlendi.

2024 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

MatrahVeraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı %İvazsız İntikallerde Vergi Oranı %
İlk 1.700.000 TL için110
Sonra gelen 4.000.000 TL için315
Sonra gelen 8.700.000 TL için520
Sonra gelen 17.000.000 TL için725
Matrahın 31.400.000 TL’yi aşan bölümü için1030

2024 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları

İstisna Türüİstisna Tutarı (TL)
Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin1.609.552
Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin3.221.082
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde37.059
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde237.059

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir