İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Başvuru ve Kullanım Süresi Uzatıldı

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

16.03.2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde;

GEÇİCİ MADDE 1- (1) ‘’Mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01.01.2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunludur’’

İbaresi yer almaktadır. Ancak sisteme giriş ve kayıt işlemleri yoğun bir şekilde devam etmekte olup, sürecin çok dinamik olması sebebiyle kayıt işlemleri 01.01.2024 tarihinden sonra da devam edecektir.

Ayrıca İnşaat Demiri İzleme Sistemi paydaşları arasında bulunan “Üretici/İthalatçı Firmalar” hariç diğer sistem paydaşları için İDİS Portalına kayıt yaparken imzaladıkları “Kullanıcı Beyan ve Taahhütnamesi”ni ıslak imzalı olarak gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Üretici/ithalatçı firmalar hariç diğer sistem paydaşları için İDİS Portal kayıtlarını online olarak yaparak, “Kullanıcı Beyan ve Taahhütnamesi”ni sisteme yüklemeleri yeterlidir.

Kaynak: https://www.idis.gov.tr/

UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI

03.01.2024 tarihli ve 32418 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) ile değişiklik yapıldı. Bu değişiklik ile stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar haricindekiler 30/4/2024 (Eski hali 31/1/2024) tarihinden sonra bu stoklarını satışa konu edemez.

İnşaat Demiri İzleme Sistemi’ne (İDİS) ilişkin yazdığımız bilgilendirme makalesine ulaşmak için tıklayın.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir