Konut ve Arsa Teslimlerinde KDV Oranları Değişti

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

29.03.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler 01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Konut Teslimlerinde KDV Uygulaması

  • Mevcut yürürlükte olan büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup bulunmama” ve “yapının bulunduğu arsanın emlak vergisi değeri” kıstasları kaldırılmıştır. KDV oranlarının belirlenmesinde metrekare esas alınarak düzenleme yapılmıştır.
  • 150 m2 üzerinde olan konutların, 150 m2’e kadar olan kısmı için %8 KDV, üzerindeki kısmı için %18 KDV oranı uygulanacaktır. Kısmı uygulanacak KDV matrahının hesabında matrah: metrekare oranına göre hesaplanacaktır.
  • 150 m2 altındaki konutlar için ise büyükşehirlerde uygulanan KDV oranı %1’den %8’e yükseltilmiştir.
  • Kentsel dönüşüm kapsamındaki 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde uygulanan KDV oranı ise %1 olarak uygulanmaya devam edilecektir. Burada yapılan önemli bir değişiklik ise 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerlerde de 150 m2’ye kadar %1 KDV oranı uygulanacaktır.

Arsa Teslimlerinde KDV Uygulaması

  • KDV oranı %18’den %8’e düşürüldü. (İnşaatçıların arsa maliyetini düşürecek; kat karşılığı inşaat projelerinde arsa sahibininin KDV mükellefiyeti olduğu durumlarında farklı KDV oranlarının uygulanması sorununu da çözmüştür)

Yeni düzenlemeler ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Konut teslimine ilişkin olarak belirlenen yeni KDV oranları 01.04.2022 tarihinden itibaren alınacak yapı ruhsatları veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılacak projeler kapsamında inşa edilen konut teslimleri için uygulanacak.

Yeni düzenlemeler önceden alınmış yapı ruhsatları için geçerli mi?

01.04.2022 tarihinden önce alınan yapı ruhsatları veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılan projeler kapsamında inşa edilen konut teslimlerinde eski hükümler uygulanacak. (Yapı ruhsatı alınmadıysa yeni hükümler mükellefin aleyhine uygulanacak sonuçlar doğuruyor.) 

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir