2022 Gelir Vergisi Tarifesi

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

27/11/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit edilmiştir. Buna istinaden Gelir Vergisi Tarifesinde yer alan basamaklar bu oran nispetinde artırılmıştır. 2022 yılında uygulanacak güncel tutarlar aşağıda yer almaktadır.

ÜCRET GELİRLERİ

(Hizmet akdiyle çalışanların -işçilerin- elde ettiği gelirler)

Gelir DilimiVergi Oranı
32.000 TL’ye kadar%15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası%20
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası%27
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası%35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası%40

ÜCRET DIŞI GELİRLER

(Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek mensubu mükelleflerin elde ettiği gelirler)

Gelir DilimiVergi Oranı
32.000 TL’ye kadar%15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası%20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası%27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası%35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası%40

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir