Defter Beyan Sistemi Kapsamında Defter Tutanların e-Defter Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Halihazırda Defter Beyan sistemi kapsamında defter tutanların e-Fatura uygulamasına dahil oldukları için e-Defter uygulamasına geçiş yapmak zorunda olup olmadıkları bu yazıda incelenmiştir.

E-Defter uygulamasına ilişkin olarak yapılan yasal düzenleme 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğidir. E-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerden bilanço/1. sınıfa geçiş hadlerini aşmayanların gelir/gider kayıtlarını Defter-Beyan sistemi kapsamında tutup tutamayacağına ilişkin sorunun çözümlenmesi için öncelikle e-Defter tanımı incelenmelidir.

İlgili tebliğin Tanımlar ve Kısaltmalar başlıklı 2. Maddesinde bize ışık tutacak iki tanımlama yapılmıştır:

  • Elektronik Defter “Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütününü”
  • Elektronik Defter Uygulaması “Başkanlık ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluşturulan elektronik defterlere ilişkin onay süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan uygulamayı” şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre elektronik defter şekil hükümlerinden bağımsız değerlendirilmiş ve www.edefter.gov.tr adresinde yer alan uygulamaya atıf yapılmıştır.

Açıklamalara istinaden tebliğin Diğer Hususlar isimli 7. Maddesi 6. Fıkrasında “e-Defter tutanların faaliyet hacmi, teknolojik kısıtlar ve benzeri nedenlerle, başta veri bütünlüğü, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması olmak üzere e-Defter oluşturulması, kaydedilmesi, onaylanması, muhafazası ve ibrazı ile ilgili olarak mali mühür veya elektronik imza yerine başka yöntemlerin kullanılmasına karar verilebileceği gibi uygulamadan yararlanmaya ilişkin özel esaslar belirlenebilir.“ ibaresi yer alır. Takip eden 7 numaralı fıkrada ise “Bu Tebliğ kapsamında, edefter.gov.tr adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.” İbaresi yer almaktadır.

Buna göre www.edefter.gov.tr adresine gidildiğinde e-Defter başlığı altında “Elektronik Ortamda Tutulabilecek Defterler” satırına gidildiğinde “Defter-Beyan Sistemi Kapsamında Tutulan Defterler” ibaresi yer almaktadır. Buna göre E-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerden bilanço/1. Sınıfa geçiş hadlerini aşmayanların gelir/gider kayıtlarını Defter-Beyan sisteminde tutmalarında sakınca olmadığı, bilanço usulüne göre defter tutmaya başlayana kadar e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

İlgili görsel

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir