KDV Tevkifatına İlişkin Önemli Düzenlemeler Yapıldı

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Bilindiği üzere 7491 sayılı kanun tevkifat yoluyla beyan edilen KDV’nin indirimi ödeme şartına bağlanmıştı. (Konuyla ve KDV tevkifatı ile ilgili açıklama yazısına ulaşmak için tıklayın.) Şimdiyse 10.02.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “50 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile uygulamaya ilişkin esaslar belirlendi.

Yapılan Değişiklikler

  • Tevkifat sınırı fatura düzenleme sınırı olan 6.900 TL’ ye yükseltildi. KDV dahil 6.900 TL’ yi aşmayan mal ve hizmet teslimleri KDV tevkifatına tabi tutulmayacak. (Bu madde 01.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.)
  • KDV 2 Beyannamesinin beyan tarihi izleyen ayın 25’i olarak değiştirilmiştir.
  • KDV 2 Beyannamesiyle tahakkuk eden vergi ödeme süresi izleyen ayın 25’ü olarak değiştirilmiştir.

Not: Tebliğde KDV 2 Beyan süresi izleyen ayın 21’i, ödeme süresi izleyen ayın 23’ü olarak belirlenmiştir. Ancak aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı sirküler ile bu iki süreyi de izleyen ayın 25’i olarak belirlemiştir.

KDV Tevkifatına İlişkin Örnekler

Örnek 1: (D) A.Ş. 8/1/2024 tarihinde 100.000 TL karşılığında ağaç ve orman ürünleri teslim almıştır. Şirket tarafından bu alımla ilgili olarak tevkif edilen 10.000 TL KDV’nin 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden 10.000 TL KDV’nin 23/2/2024 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu tutar mükellef tarafından Ocak/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Örnek 2: (S) Ltd. Şti. (G) güvenlik şirketinden Temmuz/2024 ayı içerisinde özel güvenlik hizmeti satın almıştır. Bu hizmet alımı ile ilgili vergi (S) Ltd. Şti. tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmiş ve tahakkuk eden 50.000 TL KDV 28/8/2024 tarihinde ödenmiştir. (S) Ltd. Şti. tarafından süresinden sonra ödenen KDV, ödemenin yapıldığı tarihi kapsayan dönem olan Ağustos/2024 dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Tebliğde verilen örneklerden anlaşıldığı üzere KDV 2 beyannamesiyle beyan edilen tevkifatlı KDV, ödeme için belirtilen süre olan izleyen ayın 25. gününe kadar ödenirse ait olduğu ayda indirim konusu yapılır. Ancak süresinden sonra ödenirse; Ödemenin ait olduğu ayın KDV beyannamesinde indirim konusu yapılır.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.
Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir