Tevkifatlı KDV Ödenmeden İndirim Konusu Yapılmayacak

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

28.12.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı kanun ile Katma Değer Vergisinde (KDV) indirim konusunda bir takım değişiklikler yapıldı.

Bilindiği üzere KDV tahakkuk esasına göre takip edilir. Satış yapan bir vergi mükellefi düzenlediği faturada hesaplanan KDV’yi alıcı parayı kendisine ödemese dahi devlete ödemekle sorumludur. Ya da aynı örnekteki alıcı, aldığı malın bedelini ödemese bile faturada yazılı KDV’yi indirim hakkına sahiptir. Ancak yapılan kanuni değişiklikle tevkifat yoluyla beyan edilen KDV’nin indirimi ödeme şartına bağlandı.

Tevkifat Nedir?

Tevkifatın kelime anlamı kesintidir. Vergi alanında düşünüldüğünde parasal kesintileri ifade eder. Bu vergi türünde devlet, alacağı KDV’yi satıcıyla birlikte alıcıdan da alır.

Örneğin inşaat demiri satan Yücebaş Demir Limited Şirketi, Bursa İnşaat Anonim Şirketi’ne 10.000 TL + 2.000 TL KDV (%20) = 12.000 TL tutarında bir satış faturası düzenlemiştir. Ancak inşaat demiri 4/10 (%40) oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu durumda hesaplanan 2.000 TL KDV üzerinden KDV tevkifatı (2.000 TL x 4/10 = 800 TL) yapılır. Hesaplanan 800 TL tutarındaki KDV tevkifatı bahse konu mal satışından ötürü Yücebaş Demir Limited Şirketi’ne ödenecek tutardan kesinti yapılır.

  • Matrah: 10.000 TL
  • Hesaplanan KDV: 2.000 TL
  • Toplam: 12.000 TL
  • KDV Tevkifatı: (-) 800 TL
  • Ödenecek Tutar: 11.200 TL

Örnekte olduğu gibi tevkifat hesap tablosu düzenlenen faturalara yazılır.

Hangi İşlemler Tevkifata Tabi?

Tevkifata tabi işlemler belirli aralıklarla değişmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının oluşturduğu güncel listeye ulaşmak için tıklayın. https://www.gib.gov.tr/node/86891

Ödenmeyen KDV Tevkifatı İndirilemeyecek

KDV tevkifatına ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle birlikte Ocak/2024 döneminden itibaren tevkifat yoluyla beyan edilen KDV ödenmeden indirim konusu yapılmayacak.

KDV Tevkifatı Ödeme Tarihi Değişti

Bu düzenlemeyle birlikte paralel olarak KDV tevkifatının ödeme tarihi de değiştirildi. Daha önceden KDV ile birlikte her ayın 28. gününde ödenirken Ocak/2024 döneminden itibaren ödeme tarihleri her ayın 23. günü olarak güncellendi. Kanuni süresi içinde ödenmeyen KDV tevkifatlarının indirimi tamamen iptal olmayacak ancak ödendiği tarihte indirim konusu yapılabilecek.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir