Duyurular

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

31.08.2023 tarihli Resmi Gazetede taşınmaz ticareti ve ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler yayımlandı.

7456 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler

07.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile başta kurumlar vergisi kanunu olmak üzere birçok kanunda değişiklik yapıldı.

İade Faturalarında Uygulanacak KDV Oranı

07.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 10.07.2023 tarihinden itibaren KDV oranları ve bazı vergi oranlarının değiştirildi. Buna istinaden mükellefler bu tarihten önce gerçekleşen alım/hizmet işlemlerinin 10.07.2023 tarihi ve sonrasında iade edilmesinde uygulanacak KDV oranını merak etmekteler.

EYT Kanunlaştı – EYT Başvuru Rehberi

Milyonlarca EYT’linin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) beklediği düzenleme 7438 sayılı kanun ile 03.03.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT Başvuru Rehberi

2023 Yılında Uygulanacak Bazı Tutar ve Hadler

24/11/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edilmiştir. Buna istinaden uygulanacak bazı tutar ve hadler bu oran nispetinde artırılmıştır. 2023 yılında uygulanacak güncel tutarlar aşağıda yer almaktadır.

Katma Değer Vergisi Beyan ve Ödeme Süresi Değiştirildi

Gelir İdaresi Başkanlığı 22.12.2022 tarihinde yayımladığı 149 numaralı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile Katma Değer Vergisi (KDV) beyan ve ödeme sürelerini vergilendirme dönemini takip eden ayın 28. günü olarak belirledi (Önceki süre 26. günüydü).

Yeni Makine Alımında KDV İstisnası Süresi Uzatıldı

21.12.2022 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede aşağıda sayılı mükelleflere uygulanan yeni makina ve teçhizatlarında KDV istisnası uygulamasına ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 39. Maddesinin süresi 31/12/2022’den 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.