Yeni Makine Alımında KDV İstisnası Süresi Uzatıldı

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

21.12.2022 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede aşağıda sayılı mükelleflere uygulanan yeni makina ve teçhizatlarında KDV istisnası uygulamasına ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 39. Maddesinin süresi 31/12/2022’den 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

  • Sanayi Sicil Belgesine haiz olan imalatçılara imalatta kullanılmak,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde kullanılmak,
  • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde kullanılmak,
  • Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak,

üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2024 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir