KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Kapsamı Genişletildi

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Kapsamı Genişletildi

Daha önce KOSGEB tarafından duyurulan Mikro ve Küçük İşletmelere Destek Programının şartları esnetildi, kapsamı genişletildi. (İmalatçı olma ve istihdamı koruma şartları devam etmektedir.)

Yapılan Değişiklikler;

-Daha önce Bilimsel Ar-Ge (NACE Rev. 2 – Bölüm 72) sektöründeki MKİ’ler 2017 yılı ve sonrasında kurulmak kaydı ile Programın sadece İkinci Bileşenine başvurabiliyor iken, yeni başvuru döneminde Birinci Bileşene başvurabilecektir.

– Birinci Bileşende; 2020 yılının ilk beş ayı ile 2019 yılının ilk beş ayı mukayese edildiğinde asgari %25 gelir kaybı olmasına ilişkin kriter revize edilmiştir. 2020’deki yıllık net satış hasılatı, 2019’daki yıllık net satış hasılatına göre artmamış olan MKİ’ler başvuru yapabilecektir.

-Birinci Bileşende; 2020 ve 2019 yılı gelirlerinin mukayesesinde ilk 5 aylık KDV Beyannameleri yerine Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarındaki yıllık net satış hasılatı verileri kullanılacaktır. Böylece, KDV Beyannamesi mükellefi olmayan MKİ’ler de başvuru yapabilecektir.

-Birinci Bileşende; gelir sorunu olmayan ancak 2019 yılında nakit akışı sorunu yaşayan MKİ’lerin de ilk başvuru döneminde başvuru yapmasına izin verilmiştir. Nakit akışı sorununda esas alınan 2019 yılına, 2020 yılı da eklenmiştir. Buna göre; bilanço usulü defter tutan ve 2019 veya 2020 ayılarından herhangi birinde nakit oranı 0,2’nin altında olan MKİ’ler Birinci Bileşene başvurabilecektir.

-Üç kamu bankasının İşe Devam Kredisinden yararlanan MKİ’lerin başvuru yapamaması ile ilgili kısıt revize edilmiştir. KGF aracılığıyla 250.000 TL ve altında İşe Devam Kredisi alanlar programa başvuru yapabilecektir.

-KOSGEB girişimci kredi faiz desteğinden yararlananlarla ilgili kısıtlama kaldırılmıştır.

-Vergi, SGK borcu olan MKİ’ler, başvuru sırasında borçlarını tecil veya taksitlendireceklerine dair beyanda bulunmaları halinde Programa başvurabilecektir. Yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi veya SGK borcunu KOSGEB destek ödemesi öncesinde kapatan ya da tecil / taksitlendiren MKİ’lere destek ödemesi yapılabilecektir.

– Daha önce sektör kriterine uygunluk “ana faaliyet kodu” çerçevesinde kontrol edilmekte iken, mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri Programın hedef kitlesine uygun olan MKİ’lerin başvuru yapabilmesi sağlanmıştır.

Destek Programı Tanıtım Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=tFQ4bDzVJjU

Resmi Bağlantı, Başvuru: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7579/proje-ozeti

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir