İade Faturalarında Uygulanacak KDV Oranı

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

07.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 10.07.2023 tarihinden itibaren KDV oranları ve bazı vergi oranlarının değiştirildi. Buna istinaden mükellefler bu tarihten önce gerçekleşen alım/hizmet işlemlerinin 10.07.2023 tarihi ve sonrasında iade edilmesinde uygulanacak KDV oranını merak etmekteler.

  • Şöyle ki: İade faturalarında ilk teslimin tabi olduğu KDV oranı uygulanır.

Örnek: Cumhurbaşkanı kararı yürürlük tarihi olan 10.07.2023’ten önce teslimi gerçekleşen ve %18 KDV oranında faturalandırılan makine alımı 15.07.2023 tarihinde iade edildiği takdirde düzenlenen faturada uygulanacak KDV oranı %18 olacaktır.

Kanuni Gerekçe

Katma Değer Vergisi Kanunu 35.maddesinde “Matrah ve indirim miktarlarının değişmesi” başlığı altında malların iade edilmesi sayılmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

1.2.3. Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi

Matrahta değişikliğin vuku bulduğu tarihte işlemin tabi olduğu KDV oranının değişmiş olması halinde düzeltme işleminin, ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan KDV oranı esas alınmak suretiyle yapılması gerekmektedir.

Buna istinaden matrahta değişikliğin vuku bulduğu hal olarak kabul edilir ve malların iadesi halinde ilk teslimin tabi olduğu KDV oranı uygulanır.

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.
Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir