Kira Geliri Beyanına Denetim Geliyor

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak.” dedi. Son dönemde Mehmet Şimşek’in uyguladığı katı maliye politikalarının bir sonucu olarak kira gelirlerine de denetim uygulaması başlatıldı.

Yıl içinde elde edilen kira gelirleri takip eden yılın mart ayının sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) beyannamesi ile beyan edilmektedir. Bakan Şimşek’in bu açıklamayı yaparken 2024 yılı mart ayında toplanacak vergi gelirlerini artırmayı amaçladığı görülmektedir. Vergi kayıp/kaçağını azaltmak için konutların vergi dairelerine bağlı yoklama memurları aracılığıyla denetime tabi tutulacağı ve beyan edilmeyen kira gelirlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple kira geliri elde eden kişilerin bu gelirlerine ilişkin beyanname vermeleri gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Gayrimenkullere İlişkin İstisna Tutar ve Hadler

Mesken Kira Geliri İstisnası33.000
İşyeri Kira Gelirleri Veya Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirleri, Temettü Gelirleri Beyan Sınırı (GVK 86-1/c)230.000
Gayrimenkul Satışı İstisnası
(Ticari Faaliyet Kapsamında Yapılan Satışlar Hariç Olmak Üzere,  5 Yıllık Süre Dolmadan Satılan Gayrimenkuller)
87.000

Sorumluluk reddi beyanı: İşbu yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, veriler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerden ve bunların sonuçlarından Yücebaş Mali Müşavirlik’i sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız. Buna ilaveten Yücebaş Mali Müşavirlik, yucebasmusavirlik.com sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu, zararlı bileşen içermediğini garanti etmez. Bu bilgi ve içerikler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir, güncelleme taahhüdü vermez.

Photo of author

Ömer Faruk YÜCEBAŞ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir